Obavještenje za učenike završnih razreda JU CSŠ “Ivo Andrić” Prnjavor

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo učenike završnih razreda da, u skladu sa uputstvom RPZ-a o načinu organizovanja rada škole u vrijeme pandemije virusa korona, ispitni rok za maturske i završne ispite organizujemo na sljedeći način:

  • Prijava maturskih/završnih ispita odvijaće se od 25. do 29. maja, a prijave će popunjavati odjeljenske starješine.

  • Učenici donose po jedan štampani primjerak rada svojim odjeljenskim starješinama, a oni će iste predati u administrativnu službu škole.

  • Elektronsku formu maturskog/završnog rada učenici šalju svojim mentorima.

  • Pismeni ispit iz srpskog jezika održaće se u petak 5. juna za učenike četvorogodišnjih zanimanja sa početkom od 8 časova, a za učenike trogodišnjih zanimanja sa početkom u 10 časova. Pismeni ispit iz srpskog jezika polagaće se online.

  • Rezultati pismenog ispita iz srpskog biće objavljeni na Facebook stranici škole u ponedjeljak, 8. juna u 8 časova.

  • Maturski ispiti predviđeni su u terminima od 9.-10. juna u skladu sa uputstvom. Ocjenjivaće se samo dostavljeni rad, a usmeni ispit biće organizovan samo u slučaju da je učenik nezadovoljan ocjenom putem video poziva. Prigovor na zaključnu ocjenu moguće je dostaviti elektronskim putem ili redovnom poštom (obe adrese vidljive su na memorandumu)

  • Maturski ispiti obaviće se 9. i 10. juna

  • Izborni ispiti obaviće se od 11. do 15. juna

  • Završni ispiti obaviće se od 9. do 15. juna

  • Odjeljenske starješine dužne su obavijestiti učenike iz svog odjeljenja o tačnim terminima polaganja

 

 

Direktor

Mirela Milijaš, prof.

 

(Vinčić Ognjen)

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *