Odluka o izvođenju nastave – JU CSŠ “Ivo Andrić” Prnjavor

JU CENTAR SREDNJIH ŠKOLA “IVO ANDRIĆ” Prnjavor donijela je odluku o izvođenju nastave u posebnom režimu za vrijeme vanredne situacije.

I

Tokom trajanja vanredne situacije proglašene uslijed pojave i širenja virusa korona, nastava će se realizovati na daljinu i to na sljedeći način:

1. Svi predmeti nastavnici su dužni da uspostave komunikaciju sa učenicima i obavijeste ih da će u terminima prema važećem rasporedu časova biti dostupni za prezentacije, davanje instrukcija, objašnjenja zadataka i odgovore na pitanja učenika.

2. Stručni aktivi nastavnika su dužni da nastavne sadržaje (koji su planirani u narednom periodu) pripreme za onlajn prezentaciju ili da ih na drugi adekvatan način prezentuju učenicima. U te svrhe mogu se koristiti školski web sajt, školska Facebook stranica, email pošta, viber grupa ili drugo prigodno sredstvo komunikacije.

II

U cilju izvještavanja o realizaciji nastave na daljinu predmetni nastavnici su obavezni da završen sedmični ciklus realizacije nastave na daljinu dostave izvještaj o realizaciji direktoru, pomoćniku direktora ili pedagogu. Izvještaji se dostavljaju na email adresu škole ss27@skolers.org najkasnije do početka naredne sedmice za prethodnu sedmicu.

III

U cilju što uspješnije realizacije nastave, odjeljenske starješine su obavezne da:

 1. Ostvare komunikaciju sa svim učenicima iz odjeljenja u cilju davanja dodatnih pojašnjenja

2. Održavaju stalan kontakt sa upravom škole

3. Dostavljaju sedmične izvještaje direktoru, pomoćniku direktora ili pedagogu na školsku email adresu

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 23.3.2020 godine.

 

Direktor:

                    Mirela Mijijaš

 

 

(Vinčić Ognjen)

 

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *